Tidurlah…….

Fikir itulah Pelita bagi hati.
Yangmu dapat kita ingat akan mati.
Ingat-ingat serta fikir sehari-hari.
Dalam kubur kita duduk seorang diri.
Jika hidup kita dapat harta jenuh.
Itu akhir tinggal masuk ke dalam tanah.
Ghalib ikut akan nafsu dengan hawa.
Dari masa tubuh muda sampai tua.
Dari petang nanti pula akan pagi.
Lama-lama hingga sampai tinggal gigi.
Rumah besar kampung luas ada ia.
Itu akhir tinggal juga akan dia.
Wahai…segala anakku sekalian.
Sungguh-sungguh jangan tinggal akan sembahyang.
Di makan lagi zakat dan puasa.
Buatlah olehmu sentiasa.
Dengan susah yang sedikit.
Kamu dapat akan senang lama-lama di akhirat nanti.

[Hamat Yasi, daerah Yaha, 1989]*** Dipetik dari buku ‘Lagu Dodoi Melayu Patani’***

2 thoughts on “Tidurlah…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s